Diverse

Her presenteres interessante ting som har med Palmström å gjøre

(Du må ha en pdf-leser (Adobe Acrobat e.l.) for å se disse)


Hvem er forbildet til Palmström-figuren i Morgenstern’s galgenlieder?

Christian Morgenstern er en kjent tysk forfatter, særlig for sine humoristisk-satiriske diktsamlinger ‘Galgenlieder’ (1905), ‘Palmström‘ (1910), ‘Palma Kunkel’ (1916) og ‘Der Gingganz’ (1919) hvor han harselerer over livets dårskap med særlig adresse til det tyske småborgerskap. Her kan du lese diktet Palmström på flere språk og noen flere av diktene om Palmström. Er du flink i tysk kan du lese litt om Christian Morgenstern’s Palmström-figur.

Christian Morgenstern, som hadde tuberkulose, bodde i Oslo i 1898 – 1899 der han leide rom i fru Hansten’s Sanatorium på Nordstrand i Oslo. Også Henriette, Arnfinns kone, hadde tuberkulose. De bodde på Ås på den tiden og det er sannsynlig at hun har besøkt sanatoriet på Nordstrand. Det er derfor meget sannsynlig at Christian og Arnfinn har truffet hverandre. Arnfinn kunne dessuten snakke tysk, lært fra sin studietid i Tyskland.

Palmström-komposisjoner

Fra internett har vi funnet ut at flere har skrevet musikk om Palmström, blant annet: Hans Eisler (1898 – 1962) med sin Venus Palmström,op. 5, og Günter Raphael med Palmström-sonate basert på Christian Morgenstern’s Palmström dikt.

Hva er Palmström syndromet?

Og, hva er de Palmstrømske honnører?