Om oss

Familie-siden Palmstrom.net omhandler Johan Matsson Lange, nobil Palmström nr. 867, og hans etterkommere

Nettsiden ble etablert i begynnelsen av mai 2004.

Ny “layout” ble tatt i bruk i januar 2012.
Nytt design og system i februar 2023.

Familiesiden er fremdeles under utarbeidelse og forbedring. Ny informasjon vil fra tid til annen bli lagt ut.

Vi er takknemlige for informasjon om familiemedlemmer.


Palmstrom.net familieside er laget og redigeres av Sverre Palmstrøm (#166) og Arild Palmstrøm (#164).
Slektsgranskingen er gjort av Prof. Arnfinn Palmstrøm (#55) og Rolf Nummelin (#393). Rolf har i de siste 20 årene nedlagt et stort arbeid med å utvide og korrigere det arbeidet Arnfinn startet og arbeidet på fram til han døde i 1922.


Vi har en meget interessent familie. Mye har skjedd opp gjennom tidene. Rolf har beskrevet en del av dette som du kan lese om i det som er lagt ut fra hans slektsgransking. Etter hvert vil en del mer av det Rolf har gjort bli lagt ut på dette nettstedet.


Stamtreet er ufullstendig (det blir vel aldri helt ferdig?), samtidig har det ventelig feil. Vi håper å kunne ajourføre familie-siden etter hvert, men trenger opplysninger til det. Du kan kanskje hjelpe oss? Send oss brev eller E-post. Du må gjerne tipse andre i din familie om denne vår nettside, slik at flest mulig familiemedlemmer blir oppmerksomme på denne mulighet til å få informasjon om slekten sin.


Send E-post til arild@palmstrom.net

Eller skriv til:

Arild Palmstrøm

Øvre Smestad vei 35e

0378 Oslo, Norge