Personer

Her er det beskrivelser og opplysninger om enkelte familiemedlemmer

(Du må ha en pdf-leser (Adobe Acrobat e.l.) for å lese disse)

Nummeret som gis (#…), er det som brukes for personene i slektsdata-programmet. Det er angitt på de stamtre som er vist for en del av medlemmene i Palmström-familien.

#1 Johan Mattson Lange (1621 – 1686), vår stamfar, er begravet i Jakobs kirke i Stockholm der hans begravelsesvåpen er satt opp. Johan Lange ble adlet under navnet Palmström, se adelsbrevet (Sköldebrevet) av 5. desember 1674. Johan var gift med (1) Anna Wigen og med (2) Christina Nilsdottir Emporagria

#302 Johan Palmström (1648 – 1705), eldste sønn av #1 Johan M. Lange og Anna Wigen. Hans datter utenfor ekteskap #548 Anna Jonsdotter er sannsynligvis forbindelsen til den adelige familien Palmström, nobil 867

#5 Gustav Palmström (1656 – 1710), sønn av #1 Johan M. Lange Palmström og Anna Wigen

# 15 Lars Palmström (ca. 1681 – 1735), sønn av #15 Gustav Palmström og Margareta Blanckenfjell.

#313 Lorentz Palmström (1686 – 1752(?)), sønn av #302 Johan Palmström og Anna Blanckenfjell. Er han identisk med Lorentz Lange som sannsynligvis er hovedpersonen i “Tsarens kurér”, den berømte boken av Jules Verne?

#28 Jonas Palmström (ca. 1704 – 1760). Mer om Jonas kan du lese her.

#33 Andreas Palmström (1805 – 1880), barnebarn av #28 Jonas Palmström og Gunilla Morman.

#36 Lorenz Palmström (1828 – 1907) og hans etterkommere i Norge (Kragerø-grenen). Lorenz var sønn av #33 Andreas Palmström og Kristina. Han flyttet til Norge i 1850-årene.

#52 Johannes Palmström (1831 – 1889), og hans etterkommere i Norge (Sandefjord-grenen). Johannes var sønn av #33 Andreas Palmstrøm og Kristina, bror til #36 Lorenz og #193 Jonas. Også han flyttet til Norge, ca. 1860.

Er Palmstrøm-familien som kom til Kristiansand rundt år 1800 etterkommere av Johan Mattsson Lange? Du kan lese litt om denne familien her.

På slutten av 1700-tallet bodde en liten Palmstrøm-familie i Kristiania. Hvor ble den av?

#193 Jonas Palmstrøm (1833 – 1893) sønn av #33 Andreas Palmstrøm og Kristina Larsdotter.

#55 Arnfinn Palmstrøm (1867 – 1922) og hans familie. Arnfinn tok embetseksamen med innstilling og studerte siden matematikk i Berlin og Paris. I 1919 ble han utnevnt til professor i forsikringsteknikk.

Du kan lese mer om Arnfinn Palmstrøm her.

#44 Lorenz Arnold Palmstrøm (1872 – 1917), sønn av #36 Lorenz Palmström og Severine. Se også Kragerø-grenen av Palmstrøm-familien.

#178 Rolf Tendrup Palmstrøm (1893 – 1975). Han hadde en militær løpebane, blant annet oberst, generalinspektør for Hærens Samband. Du kan også lese om Rolf i utdrag fra Hvem er Hvem

#46 Arnold Palmstrøm (1895 – 1935), sønnesønn til 36 Lorenz Palmstrøm og Severine Hansdatter. Se Palmstrøm-familiens Kragerø-gren.

#2008 Lorenz Harry Palmstrøm (1896 – 1926), sønnesønn til #36 Lorenz Palmstrøm og Severine Hansdatter, se Palmstrøm-familiens Kragerø-gren.

#106 Henrik Palmstrøm (1900 – 1998). Henrik var sønn av #55 Arnfinn Palmstrøm og Henrikke. Du kan her lese om familietreffene på Amundsengen og om Eirene, hans fantastiske kone gjennom mer enn 50 år.

#128 Alf Palmstrøm (1901 – 1967), sønn av #55 Arnfinn Palmstrøm og Henrikke. Alf gjorde en stor innsats i Kirkenes under krigen og ikke minst før og under frigjøringen av Finnmark.

#153 Finn Palmstrøm (1903 – 1987), sønn av #55 Arnfinn Palmstrøm og Henrikke. Du kan lese om Finns liv fullt av opplevelser og begivenheter. Han var fallskjermsoldat i kompani Linge 1942 – 45 og deltok blant annet i Måløy-raidet, var stedfortredende medlem av Krigsforbryterkommisjonen London 1945 – 46 og norsk observatør ved prosessen i Nürnberg og Dachau 1945 – 46. Etter krigen var han sorenskriver i Tana 1946 – 52, og i Solør 1952 – 1973.

#156 Bettine Palmstrøm født Riddley (1918 – 2009), gift med #153 Finn Palmstrøm. Hun var levende interessert i litteratur, og har skrevet diverse bokanmeldelser i norske aviser. Fra Finns tid som sorenskriver i Tana 1946 – 52, og i Solør 1952 – 74 har Bettine forfattet bøkene “Fra Themsen til Tana”, “From Thames to Tana”, og “Åsnesminner”.

#162 Knut Palmstrøm (1916 – 2008). Sønn av #55 Arnfinn Palmstrøm og Margrethe. Knuts store lidenskap var bridge. Han var redaktør av Dagbladets Bridge-spalte i 30 år og skrev til sammen ca. 10.000 forskjellige bridgespill. Han fikk i 2003 Ranik Halles Pris for sin bridge-innsats. Videre har Knut hatt 4 ulike FN oppdrag i utlandet. Se mer om Knut her og her.

#163 Else-Marie Palmstrøm født Waaler (1915 – 2012), gift med #162 Knut Palmstrøm.

#393 Rolf Nummelin (f.1936). Rolf har utført en enestående innsats for å finne ut mer om den “Adliga ätten, Palmström, nr 867” (1621 – ca. 1900), ikke minst når det gjelder å påvise forbindelsen til den adelige ætten Palmstrøm, nobil 867. Brannen i prestegården på Kville har skapt store problemer for slektforskningen til Rolf.