Velkommen til Palmstrøms familieside

Ridderhuset i Svergie
Ridderhuset i Stockholm der Palmström’s våpenskjold (nr. 867) henger.

Palmstrøm familieside inneholder opplysninger om og slektstre av familien, dessuten om episoder og hendelser knyttet til familien. Hvem vet at personen ‘Professor Palmström’ i Christian Morgenstern’s berømte Galgenlieder-bøker er inspirert av vår Professor Arnfinn Palmstrøm (1867 – 1922) som Morgenstern (1871 – 1914) traff i Oslo? Palmström-personen har inspirert til musikkstykker, blant annet av den kjente kompomisten Hanns Eisler. Og hva er Palmström-syndromet? Du kan lese mer om dette i ‘DIVERSE’

Foreløpig utgave i 5 generasjoner av en familiebok som omfatter Johan Mattson Lange, adlet Palmstrøm (vår stamfar) kan du laste opp her.

Vi mangler mange opplysninger om familien,
både forfedre og nålevende.
Har du noen opplysninger, kan du
gi dem på dette skjemaet

Her kan du laste ned Waaler-boken
– en slektsbok som omtaler noen personer i Palmstrøm-familen